Om kaos.world

kaos.world er en undervisningsportal til gymnasiet, med undervisningsmateriale, lærervejledning, et online spil mm. målrettet primært til de fire fag: Samfundsfag, geografi, matematik og fysik.

Formålet med portalen er at øge kendskab til og interesse for de presserende problemer med  klimaforandringer og hvordan disse kan løses i sammenhæng med andre samfundsøkonomiske forhold, som udvikling og brug af teknologi, befolkningsudvikling og udvikling i velstand / vækst, samt ikke mindst at øge viden om hvordan økonomiske modeller og scenarie arbejde anvendes i den samfundsmæssige debat og i politiske beslutninger.

Formålet er endvidere at give de højtbegavede elever i gymnasiet samfundsrelevante faglige udfordringer, der er tilpasset til undervisningen og som læreren kan tilbyde til netop disse elever som et særligt forløb. De kan arbejde med materialet parallelt med at klassen har andre aktiviteter, eller hele klassen kan arbejde med materialet og nogle elever kan så tilbydes ekstra faglige udfordringer uden at det kræver en masse af læreren.

Materialet omfatter:

  • Opgaver
  • Baggrundstekster
  • Modeller
  • Spilmodul
  • Undervisningsforløb
  • Lærervejledning/Faglige mål

Portalen udvikles i fælleskab af Envice, Energy Modelling Lab og Tökni og opdateres løbende.

Udgivet med støtte fra Undervisningsministeriets Udlodningsmidler for undervisning.

Kontakt os:

Envice

Energy Modelling Lab

Tökni