background image

Stream

STREAM er en "simpel" energisystem model, der blev udviklet til et dansk scenario-projekt "Det fremtidige danske energisystem" med inddragelse af folketingspolitikere. Senere blev den også anvendt til Klimakommissionens arbejde i 2010.
Se modelbeskrivelse

TIMES-DK

TIMES-DK er et avanceret beregningsværktøj, der anvendes til at bygge scenarier for energi-systemet i Danmark. Modellen dækker energiforbrug i alle sektorer i Danmark, og den kan belyse målsætninger og politiske virkemidler på tværs af sektorerne. Den inkluderer det danske energiafgiftssystem, og baseret på input om brændselspriser, teknologipriser og politikker (f.eks. støtte, afgifter, regulering), finder modellen den billigste kombination af teknologier i alle sektorer.
Se modelbeskrivelse

IPAT(D)

IPAT(D) modellen visualiserer, hvilken indvirkning befolkningstal, velstand og teknologisk udvikling har på klima og økologisk fodaftryk. Modellen indeholder en forenklet illustration af, hvordan disse forhold indvirker på jorden frem mod år 2100, og den understreger, at klima- og miljøproblemerne ikke kan løses uden at se på befolkningstal og økonomisk udvikling og at teknologien alene heller ikke er løsningen.
Se modelbeskrivelse

Carbon Budget modellen

Ordet ‘carbon’ er i denne sammenhæng kort for ‘Carbondioxid’ altså CO2.Slår du ‘budget’ op i Cambridge dictionary får du ordforklaringen “the amount of money you have available to spend”.Kombinationen af disse to ord ‘carbon budget’ betyder altså “Mængden af carbondioxid (CO2) vi har til rådighed”. Dette skal forstås som mængden af CO2, vi kan udlede inden dommedag kommer (joke, men ikke helt alligevel).
Se modelbeskrivelse