background image

Samfundsfag - til læreren

Dette undervisningsforløb om klimaforandringer og klimapolitik til samfundsfag tager udgangspunkt i brugen af scenariemodeller. Det er berammet til 8 moduler af 2 lektioner, men det kan udvides eller beskæres efter den aktuelle situation. Forløbet kan med fordel kombineres med undervisning i et eller flere andre fag, f.eks. til et tværfagligt forløb. Det er tilrettelagt som klasseundervisning, hvori der let kan indgå undervisningsdifferentiering.
Se forløb

Geografi - til læreren

Med udgangspunkt i scenariemodeller og i Parisaftalen og FN's verdensmål stiller dette undervisningsforløb skarpt på temaer som klimaforandringer, ressourcefordeling, befolknings- og teknologiudvikling. Forløbet er berammet til 4 temaer af 2 lektioner og kan med fordel kombineres med undervisning i et eller flere andre fag, også Geo-science. Det er tilrettelagt som klasseundervisning, hvori der let kan indgå undervisningsdifferentiering.
Se forløb

Matematik - til læreren

Med udgangspunkt i scenariemodellerne TIMES-DK, IPAT og STREAM bliver eleverne stillet overfor matematiske udfordringer bl.a. om befolkningsudviklingen, energiforbrug, budgetproblemer og konsekvensberegninger. Forløbet er berammet til 5 moduler af 2 lektioner, og kan med fordel kombineres med undervisning i et eller flere andre fag.
Se forløb

Fysik - til læreren

Her kommer vi rundt om emner som termodynamik, drivhuseffekt og ikke mindst scenariemodeller. FORLØBET ER DESVÆRRE IKKE HELT KLAR - KOMMER SNAREST
Se forløb

Vejledning til svarfunktionen

Med denne funktion har elever mulighed for at besvare spørgsmålene i opgaverne og lærere har mulighed for at se elevers svar.
Se forløb

IPAT-spillet - til læreren

Lærervejledning til IPAT-spillet.
Se forløb