IPAT-spillet

https://ipatspillet.tokni.com

Formålet med IPAT-spillet er at give dig en bedre forståelse for sammenhængen mellem klimaforandringer, befolkningsudvikling, velstand, teknologi og madvaner (diæt).

I hver runde får hver spiller et antal missioner, f.eks. om at øge velstanden i Afrika og begrænse temperaturforøgelsen på jorden, og skal ved brug af IPAT-værktøjet og i samarbejde med de andre spillere prøve at gennemføre missionen.

Spillerne akkumulerer points fra hver runde, og vinder er den, der har flest points, når alle runder er gennemført.

IPAT-spillet er baseret på IPAT-modellen, som bruges til at beregne økologisk påvirkning (I) som en funktion af befolkning/population (P), velstand/affluence (A) og teknologisk emissions intensitet faktor (T), formuleret af Ehrlich og Holdren i 1971. En høj teknologifaktor betyder, at teknologivalget har en høj andel af ikke-fossile energikilder og en lav udledning af CO2, mens en lav teknologifaktor betyder at der ikke er sådanne krav til teknologien.

Ligningen fremhæver befolkningstallets og velstandens rolle i en afbødning af klimaforandringer. Senere er variablen D (for diet) tilføjet.

Med andre ord, kun at fokusere på afbødning via teknologi (“teknologiske fiks”) er muligvis ikke tilstrækkeligt til at tackle klimaændringer, hvis der ikke samtidig bliver taget foranstaltninger til at reducere efterspørgslen gennem påvirkning af befolkningstal og velstand.

Formålet med IPAT-spillet er at give dig en bedre forståelse for sammenhængen mellem økonomisk vækst, befolkningsudvikling, velstand, teknologi og diæt. I hver runde får hver spiller et antal missioner, f.eks. at øge om velstanden i Afrika og begrænse temperaturforøgelsen på jorden, og skal ved brug af [IPAT-værktøjet](https://ipat.tokni.com) og i samarbejde med de andre spillere prøve at gennemføre missionen. Spillerne akkumulerer points fra hver runde, og vinder er den, der har flest points, når alle runder er gennemført.