Matematik - til elever
Modul 1 - IPAT(D)
Modul 2 - Stream
Modul 3 - Stream
Modul 4 - Carbon budget
Modul 5 - TIMES-DK
Modul 1 - IPAT(D)

Formål:

Al menneskelig aktivitet har indflydelse på klodens miljø og klima. Du vil blive introduceret til en simpel, men illustrativ model for sammenhængen mellem befolkningstilvækst, økonomisk vækst, teknologiudvikling og effekter på det globale miljø.

Lektie:

Undervisning:

 1. Præsentation
 2. Snak sammen to og to med sidemakkeren om IPAT tankegangen og modellen, løs derefter opgave 103 sammen.
 1. Læren fortæller om befolkningsudvikling.
 2. To og to; løs opgave 302
 1. Gennemgang af opgaverne på tavlen.
 2. Sammensæt i fællesskab ved demokratisk diskussion og logisk argumentation, et 'most likely' scenarie og et mest attråværdigt scenarie.
 3. Snak om hvad Paris-aftalen er, samt handler om. Tror I det er muligt at indfri den?
 4. Spil IPAT-spillet.

Formål:

At få et indblik i en energisystemmodel, der har været anvendt til flere offentliggjorte analyser både i Danmark og for EU-landene.

At forstå effekten af af en CO2-afgift og hvordan elproduktionen prioriteres i fht. produktionsomkostninger.

Lektier:

Timeplan:

 1. Præsentation af forløbet.
 2. To og to; snak sammen om Stream og løs derefter opgave 201 - CO2 afgift:
 1. Opsamling ved tavlen.
 2. Gennemgang af teori for optimering af energisystemer ved tavlen.
 3. To og to; Løs opgave 303 - Dæk Danmarks elforbrug billigst muligt.
 1. I plenum; Saml op og sammenlign resultater.

Formål:

Eleverne får et indblik i en energisystemmodel, der har været anvendt til flere offentliggjorte analyser både i Danmark og for EU-landene.

At designe scenarier for hvordan Danmark kan blive fossilfrit og forstå sammenhængene i et energisystem.

Lektier:

 • Hvis du ikke allerede har gjort det i Modul 2 så: Download Stream og sæt dig ind i den: https://kaos.world/modeller/stream
  - Evt. gennemgå arket ‘guide’. Samt lav opgaven: 409 Intro opgaver til Stream:

Timeplan:

 1. Præsentation af forløbet.
 2. To og to; snak sammen om Stream og løs derefter opgave 301 - Lav et fossilfrit Danmark.
 1. Fælles snak om hvordan omstillingen til et fossilfrit Danmark vil kunne lade sig gøre, og hvilke andre tanker I gør jer om det.
 2. Efter diskussionen skal I igen to og to lave et nyt fossilfrit scenario i Stream (opgave 301) hvor I tager hensyn til det diskuterede og forsøger at lave et mere realistisk scenario.

Formål:
Du introduceres til klimakrisen som et budgetproblem, da det er koncentrationen af klimagasser i atmosfæren, der styrer den globale opvarmning. Derudover lærer eleven om de dilemmaer, der eksisterer, når man skal fordele det tilbageværende CO2-budget mellem verdens lande.

Lektier:

Timeplan:

 1. Introduktion på tavlen
 2. To og to; snak sammen om Carbon budget modellen, hvad er Carbon budget og hvorfor det er vigtigt.
 3. To og to; løs opgave 306 - Hockeystaven
 1. Stadig to og to; Løs opgave 512 - Klimaloven
 1. Plenum; gennemgås opgaverne, snak om resultaterne hvad kom bag på jer, hvilke tanker I gør jer herom?

Formål:

At du får indsigt i en af de modeller, der bliver brugt af Energistyrelsen til bl.a. at lave deres Klimastatus og – fremskrivning.

At du får en forståelse for, hvilke svar man kan få fra en energisystemmodel og hvordan det kan anvendes til at rådgive politikerne.

Lektier:

Timeplan:

 1. Introduktion af forløbet på tavlen.
 2. To og to; snak sammen om TIMES-DK og løs derefter opgave 305 - Hvad hvis landbruget ikke reducerer udledningen af drivhusgasser?
 1. Fælles snak om landbrugets udledning, hvilke drivhusgasser, forskellen på drivhusgasser og CO2, samt hvad CO2-ækvivalenter er, og deres medvirken til drivhuseffekten.
 2. Fælles snak om Elbils-kommisionens rapport; Valg af præferencer ved modellering osv.
 3. To og to; lav opgave 304 - Hvornår skal den sidste fossile bil sælges i Danmark?
 1. Ved tavlen rundes der af og sammenlignes resultater og nye synsvinkler.